Valthe

Valtherschans

Wat was dit voor schans?

IJzersterk verdedigingswerk

De reconstructie van de Valtherschans staat op historische grond. Het origineel stamt uit de 16e eeuw en heeft een bijzonder hoge archeologische waarde. Begin 2022 vonden archeologen hier zelfs een kanon! Een unieke vondst die nog eens benadrukt wat voor imposante militaire constructie hier vroeger heeft gestaan.

De locatie van de Valtherschans was geen toeval. Hij stond pal naast de Valtherdijk. In die tijd was dat de enige begaanbare weg door het moeras naar Ter Apel. Kwamen er vijanden aan, dan kon je die dus meteen zien!

Ondanks zijn belang is er nooit echt gevochten. Wellicht dat zijn cruciale locatie en afschrikwekkende kanonnen daar toch een rol in hebben gespeeld…

Hoe is de Valtherschans ontstaan?

Het was onrustig in de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Om de vijanden buiten de deur te houden was het noodzaak om de grenzen te beschermen met verdedigingswerken.

Voor de verdediging van het noordoostelijke deel van de Zeven Verenigde Nederland werd gebruik gemaakt van de moerassen die het gebied deels omsloten en ontoegankelijk maakten. Daarnaast werden er her en der verdedigingswerken gebouwd.

Zo ook hier in Valthe, waar in 1621 een eenvoudig vierkant verdedigingswerk met uitspringende hoeken werd gebouwd. Deze vorm, ook wel bekend als redoute, werd in 1628 verbeterd en vergroot tot een schans door vestingbouwer Jacob Slijp.

Reconstructie

In ere hersteld.

Na tientallen jaren van inzet is het de bewoners van Valthe gelukt: de Valtherschans is terug! In 2022 hebben we een groot gedeelte van de wallen en kanalen in ere hersteld. Maar het wordt nog veel mooier!

Wat dacht je van:

 • een kabouterpad voor de kleinsten
 • aanleg waterput, kanonnen, schandpaal en verharding op het binnenterrein
 • banken & picknick-sets
 • verwijzingsborden in de omgeving
 • verschillende evenementen

De Valtherschans wordt zo een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers!

Hoe groot was de Valtherschans?

Voordat de reconstructie van start is gegaan, is er eerst een uitgebreid bodemonderzoek geweest. Dit bestond uit archeologisch onderzoek in zorgvuldig uitgekozen sleuven. Deze waren op hun beurt bepaald na het maken van grondradarbeelden. Zoals die beelden aangeven, behoort het gehele kruispunt tot aan de Schuttershof tot het terrein van de Valtherschans. Het vermoeden is dat er enkele honderden soldaten zich binnen de schans hadden gevestigd.

De grondradarbeelden tonen duidelijk de contouren van de schans.

Wat is er medio 2022 al gerealiseerd?

 1. De gracht
  Deze heeft een breedte van 12 meter en een diepte van ca. 1,20 meter.
 2. De aarden wallen
  Lage wal wordt voorzien van gras. Deze heeft een bodembreedte van 2 meter en een hoogte van 1,5 meter. De hoge aarden wal, voorzien van bestrating, heeft een bodembreedte van 7 meter en een bovenbreedte van 2 meter en een hoogte van 2,5 meter.
 3. Bastions
  De beide bastions met de oprillen voor de kanonnen zijn aangelegd.
 4. Binnenterreinen
  De binnenterreinen worden voorzien van een verharding.
 5. Er is een kanon gevonden
  Net als de scherven van diverse objecten en de werkelijke locatie van de Schans.
Het kanon dat werd gevonden in 2022.
De feestelijke opening van de Valtherschans in augustus 2022.
Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Beleef het verleden.

In de media

Vondst van het kanon

Bij opgravingen bij de Valtherschans is een kanon gevonden. Het zou gaan om een 6 ponder met verlengde loop.

Opgravingen gestart

Een historisch kanonschot door onze burgemeester markeerde de symbolische start van het archeologisch onderzoek bij de Valtherschans. Misschien heb je de graafmachines al zien staan op het terrein? Op het hele gebied van de Schans is de kans aanzienlijk dat we bijzondere voorwerpen zullen vinden. Hoe gaaf is dat!

Video afspelen

Op zoek naar de schans

Goed onderzoek vooraf.

De terugkeer van de Valtherschans is een project van vele tientallen jaren geweest. De laatste jaren is het project in een stroomversnelling gekomen. Het mooie aan dit project is de gepassioneerde inzet vanuit de bewoners zelf. Je leest er alles over in onderstaande compilatie van alle onderzoeken.

Zoek