Bossen & Natuur

Vaalt

Esdorp in Drenthe.

Valthe, in het Drents: Vaalt, is een Esdorp in de gemeente Borger-Odoorn (tot 1998 Odoorn) ten zuidoosten van Odoorn, ten noorden van Emmen. Ten zuiden van het dorp ligt het Valtherbos met het Valtherzand. Ten noorden van het dorp liggen de Valtherbouwkampen, ten zuiden van de Schaapskuil (ijsbaan) aan de oostkant van de Valtherzandweg. Aan de westkant van deze weg ligt het Eppies Bargie.

Bronnen vermelden: in Valten (1217), apud Valte (1298-1304), Valte (1459, 1519, 1547), to Fjalten (1542). De plaatsnaam kan zijn afgeleid van: a) vaelt = omheinde ruimte of erf, b) fal(o)d, faled = kudde, schaapskooi, (koe)stal, omheining en c) van het ww. valgen= ploegen.

Valthe bezit oude Saksische boerderijen met kastanjes en eiken langs de Hoofdstraat en Schoolstraat. Een oud veldkeienpad, de Weerdingerzandweg, leidt naar het Valtherbos, een voormalig heidegebied. Valthe kreeg vooral archeologische bekendheid door de in 1818 ontdekte Valtherbrug. Ten oosten van het dorp werd in 1621 de Valtherschans aangelegd om de Valtherdijk te verdedigen. Deze vormde destijds via de Munneke Dijk de verbinding met het klooster te Ter Apel.

In 2014 heeft de heer Spek een powerpointpresentatie gegeven: Landschap in zicht Valthe. In deze presentatie wordt goed weergegeven hoe Valthe door de jaren heen is ontstaan en veranderd tot het dorp dat het nu is. Klikt u op de link hieronder voor de presentatie. 

Valtherbos

Geniet van puur natuur.

Het Valtherbos (448 ha), ligt ten zuiden van Valthe. Het is onderdeel van Boswachterij Emmen. Het bos is ontstaan in de jaren ’20 van de 20e eeuw door bebossing van (delen van) het uitgestrekte Weerdinger Veld. Staatsbosbeheer ontgon daar de heide en plantte gemengde bossen aan van Grove den, Fijnspar, Lariks, Douglas, Zomer- en Amerikaanse eik.

Bezienswaardigheden:

In het Valtherbos liggen vier hunebedden D35, D38, D39 en D40. D35 ligt aan de rand van het bos bij Valthe. Ook vind je in het Valtherbos meerdere grafheuvels. Klik hier voor meer informatie.

Aan de kant van Valthe is er een monument en een reconstructie van het Onderduikershol waar in de Tweede Wereldoorlog 16 Joods onderduikers hebben gewoond. Dat onderduikershol herbergt bijzondere verhalen.

Fietsen, Mountainbiken en Wandelen:

Het Fietspad door het Valtherbos is ook een mooie fietsroute naar Emmen.

De rood-blauwe route van Plaatselijk Belang Valthe loopt deels door het Valtherbos. Als u deze route wandelt komt u onder andere ook langs het Onderduikershol. Deze route is 8,5 kilometer.

Er zijn door Staatsbosbeheer 2 wandelroutes uitgezet. De Rode route is 3 kilometer en de Blauwe route 3,5 km.

Ook is er een mountainbikeroute van 14 kilometer.

Dorpsbelangen Klijdijk heeft een Gele route uitgezet die ook deels door het Valtherbos loopt. Hierbij komt u ook langs het Onderduikershol, de A-Boom en Hunebed D35.

Bijzondere dieren

Biodiversiteit hoog in het vaandel

Valthe heeft op archeologisch gebied veel te bieden, maar ook op het gebied van Flora en Fauna is Valthe bijzonder. Zo leeft de zeldzame knoflookpad in ons dorp en is ook de opvallend getooide kamsalamander te vinden in deze contreien.

Knoflookpad

De knoflookpad is een plompe pad met opvallend uitpuilende ogen met verticale pupillen. Het lichaam is variabel van kleur (van licht gelig tot bruin) op de rug met een patroon van donkere vlekken. Op de flanken bevinden zich vaak rode of oranje vlekjes. De knoflookpad heeft een opvallend grote graafknobbel op zijn achterpoot. Bij verstoring kan de knoflookpad een geur afscheiden dat licht naar knoflook ruikt. Knoflookpadden kunnen tot 8 cm groot worden.

RAVON 2019, 12-03-2019 Foto’s: Jelger Herder/RAVON.

Kamsalamander

Valthe heeft op archeologisch gebied veel te bieden, maar ook op het gebied van Flora en Fauna is Valthe bijzonder. Zo leeft de zeldzame knoflookpad in ons dorp en is ook de opvallend getooide kamsalamander te vinden in deze contreien.

RAVON 2019, 12-03-2019 Foto’s: Jelger Herder/RAVON.

Natuur die blijft boeien.

Bloemen en insecten

Koploper in biodiversiteit

Het gaat zo slecht met de insecten dat zowel landelijk als provinciaal de noodklok wordt geluid. In Valthe zijn we al een paar jaar bezig om de Biodiversiteit (soortenrijkdom) te vergroten.

Een paar voorbeelden:

  • De overhoeken waarbij het gemeentegras is omgetoverd tot bloeiende veldjes. Bij de Kampweg en de Tiphoek zijn stinzenbollen gepoot. Bij de Vlintweg zijn wilde bloemen gezaaid. Bij de Kampweg zijn ook nog fruitbomen en waardeplanten geplant.
  • In Oud Valthe zijn bij het boerenervenproject ook fruitbomen geplat. Daarnaast is de beplanting in een aantal tuinen aangepast.
  • Bij de reconstructie van Het Perron heeft Plaatselijk Belang Valthe vele honderden stinzenbollen gepoot.
  • Beide rotondes in Valthe hebben nieuwe beplanting gekregen. De rotonde bij De Gaffel ook bloembollen.
  • De leerlingen van OBS De Linderakkers hebben het stuk gemeentegras achter de school veranderd in een insectenparadijs. Er zijn insectenhotels gebouwd, waardeplanten en fruitbomen gezet en wilde bloemen ingezaaid. Ook zijn zandhopen gemaakt voor de wilde bijen.
  • De gemeente heeft achter de Hoofdstraat een grote bloemenweide aangelegd met meidoorn en fruitbomen.
  • Recent hebben bewoners en de IVN natuurwerkgroep de berm aan de Weerdingerzandweg tussen de keienweg en het fietspad bij de Schoolstraat in beheer overgenomen van de gemeente. Ook hier worden wilde bloemen gezaaid.

Al deze activiteiten zijn een samenwerking waarbij zijn betrokken: Plaatselijk Belang Valthe, Landschapsbeheer Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn, IVN Borger-Odoorn, OBS de Linderakkers en vooral de bewoners.

(Bron: IVN Borger-Odoorn)