Valthe

Historie Plaatselijk Belang

Historie Plaatselijk Belang

Hoe het begon

Uit het boek
'800 jaar Valthe'

Plaatselijk Belang Valthe opgericht in 1979 ( oprichtingsakte 17 december 1979 ) en had volgens deze akte ten doel de bevordering van de belangen van het dorp en de dorpsgemeenschap van Valthe, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord.

Reeds in 1976 liepen enkele Valthenaren rond met de gedachten om een vereniging op te richten ten nutte van het dorp.

In 1979 werd er een publiekelijk initiatief genomen door de redactie van de Dorpskrant. In haar maar nummer werd met grote letters de vraag gesteld: “Welke goed geaarde Valthenaar neemt het initiatief tot vorming van een dorpsraad.”

Helaas meldde niemand zich aan. Maar de redactie zette door en besloot tijdens de Europese verkiezingen op 7 juni 1979 onder de bevolking een peiling te houden of een dorpsraad gewenst is en wie in het bestuur zou moeten plaatsnemen De enquête leverde 375 geldige stemmen op .

Op 18 personen werden meer dan 5 stemmen uitgebracht. Deze groep werd gevraagd om een voorlopige dorpsraad te vormen. In haar eerste overleg werd besloten om in september een vergadering uit te schrijven, waarvoor naast alle bewoners ook alle verenigingen werden uitgenodigd. In deze vergadering werd besloten om de vereniging Plaatselijk Belang Valthe op te richten en met behulp van de Dorpskrant een ledenwerfactie op touw te zetten. Deze werd een succes, 260 leden melden zich aan en 40 toonden zich tevens bereid in het bestuur plaats te nemen. Op 11 december werd uit deze laatste groep een bestuur gekozen.

Plaatselijk Belang heeft zich ontwikkeld tot een vereniging die op velerlei terrein actief is, zoals belangenbehartiging t.b.v. het dorp, gesprekspartner voor de gemeente, organiseren van diverse activiteiten, enz. Enkele in het oog springende zaken hiervan zijn de uitgifte van 800 jaar Valthe en de heruitgave van het boek De Opgejaagden, restauratie en onderhoud van het Onderduikershol (in samenwerking met Dorpsbelang Klijndijk en Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk), ontwikkeling van het Perron, uitzetten en onderhouden van wandelpaden rond Valthe, Sinterklaas intocht, Paasvuur en het organiseren van de jaarlijkse Spek- en Bonentocht.

Zoeken