Valtherschans

In 2015 is Plaatselijk Belang Valthe wederom gestart te onderzoeken hoe het verhaal van de Valtherschans, ooit een belangrijk verdedigingswerk, opnieuw verteld zou kunnen worden.

Er heeft begin 2016 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de exacte ligging van de schans, dit is in het rapport “op zoek naar de Valtherschans” beschreven en de juiste positie/plek van de schans is vastgesteld.

Veel is er nadien gesproken met verschillende instanties en een onderzoek door studenten van de Van Hall university te Leeuwarden heeft in samenwerking met een werkgroep van Plaatselijke Belang een aantal mogelijkheden geschetst waarop dit verhaal verteld zou kunnen worden, zie “de terugkomst van de Valtherschans”.

We hopen in 2018 daadwerkelijk met een aantal voorstellen te komen richting bewoners van Valthe en omgeving en, wie weet in wat voor een vorm dan ook, dit stukje historie zichtbaarder te maken.


”Terugkomst van de Valtherschans” 

”Op zoek naar de Valtherschans”
(Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, geofysisch onderzoek en booronderzoek)