Vier Mei Herdenking – Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk

Elk jaar wordt er bij het monument (bij Het Onderduikershol), in het Valtherbos, een herdenking georganiseerd door het 4 Mei Comité Valthe-Klijndijk.

In de even jaren vertrekt ‘De Stille Tocht’ vanaf de parkeerplaats van het Voetbalveld te Valthe en de oneven jaren vanaf de Wanstraat in Klijndijk. Dit is ongeveer om 19.30 uur. Op de website van het comité en in de Dorpskranten van Valthe en Klijndijk wordt elk jaar de vertrekplaats en tijd vermeld. Ook kunt u de herdenking terugvinden in de agenda van deze site.

Het 4 Mei Comité Valthe-Klijndijk bestaat uit drie leden: Jan-Dick van Wijk, Henk van der Veen (namens Dorpsbelangen Klijndijk) en Anita Mensing-Westerink.

Voor meer informatie over de herdenking, rondleidingen, het monument, de onderduikers, de Zefatgroep etc kunt u terecht op de website van 4 Mei Comité Valthe-Klijndijk.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!