De Valtherschans

Werkgroep Valtherschans:

Hans de Waal Malefijt
Robert-Jan Roos
Rinus van Venrooij
Vrijwilliger

Valtherschans in het Dagblad van het Noorden :

Ligt de Valtherschans straks weer te pronken langs het zuidoosten van het naamgevende dorp? Als het aan Plaatselijk Belang Valthe en de bewoners ligt wel. ‘Het zou mooi zijn als het in 2021 gaat lukken’, aldus dorpsvoorzitter Rinus van Venrooij. ‘In dat jaar is het op de kop af 400 jaar geleden dat de aanleg van de schans begon.’

Hoewel het voormalige verdedigingswerk (zie kader) al lang en breed verdwenen is uit het landschap, bleef het wel voortleven in de harten van de inwoners van Valthe. Al bijna dertig jaar sprak het dorp op de Hondsrug de wens uit om hun ‘Bourtange’ weer te laten verrijzen op de oorspronkelijke plek. Stapje voor stapje komt de uitvoering van dat bouwwerk steeds dichterbij.

Horecaplein

De nieuwe Valtherschans moet een multifunctioneel karakter krijgen. Al eerder werd er een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen hiervoor. Het binnenste deel van de schans zou een evenemententerrein en marktplein moeten worden. Een terras met horecaplein en de komst van een museum of informatiecentrum wordt ook aangeraden, inclusief de installatie van als soldatenbarakken opgetuigde toiletunits.

Een aanvullende optie is het ontwikkelen van een fietsroute langs alle voormalige en nog bestaande schansen in het oosten van Drenthe en Groningen. Bij elke locatie zou dan een informatiebord kunnen worden geplaatst, zo ook bij Valthe. Tot slot wordt er gewezen op de mogelijkheid van het plaatsen van kunstwerken, die herinneren aan het militaire verleden bij Valthe.

Verwerving

Een belangrijk onderdeel bij het verwezenlijking van het plan is de verwerving van het terrein. Het gaat in totaal om drie hectare, verdeeld over twee grondeigenaren. ‘Wat betreft de noordelijke helft, is deze partij bereid om mee te werken. De eigenaren van de zuidelijke helft staan in principe positief tegenover het plan, maar hebben nog wel wat vragen’, aldus Van Venrooij. De voorzitter hoopt dat er tegen het einde van het jaar spijkers met koppen kunnen worden geslagen.

Historisch besef

Begin september kregen drie landschapsarchitecten de opdracht om alle ideeën voor de Valtherschans nader uit te schetsen. Tegen het einde van dit jaar wordt er een definitief ontwerp gekozen, die in januari of februari wordt voorgelegd aan de lokale bevolking. Over de uiteindelijke kosten kan nog niet veel worden verteld. Dat is afhankelijk van welke keuzes er uiteindelijk worden gemaakt, aldus de dorpsvoorzitter. De rentree van de Valtherschans zou in ieder geval een mooie opsteker zijn voor Valthe. ‘Goed voor het historisch besef, maar ook als aanjager voor het toerisme.’

bron: DVHN 09-10-2019


In 2015 is Plaatselijk Belang Valthe wederom gestart te onderzoeken hoe het verhaal van de Valtherschans, ooit een belangrijk verdedigingswerk, opnieuw verteld zou kunnen worden.

Er heeft begin 2016 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de exacte ligging van de schans, dit is in het rapport “op zoek naar de Valtherschans” beschreven en de juiste positie/plek van de schans is vastgesteld.

Veel is er nadien gesproken met verschillende instanties en een onderzoek door studenten van de Van Hall university te Leeuwarden heeft in samenwerking met een werkgroep van Plaatselijke Belang een aantal mogelijkheden geschetst waarop dit verhaal verteld zou kunnen worden, zie “de terugkomst van de Valtherschans”.

We hopen in 2018 daadwerkelijk met een aantal voorstellen te komen richting bewoners van Valthe en omgeving en, wie weet in wat voor een vorm dan ook, dit stukje historie zichtbaarder te maken.

Uitzicht op de Valtherschans anno 2018Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

error: Content is protected !!