Toneeluitvoering – Rederijkerskamer ‘De Heidebloem’

In Januari voert Rederijkerskamer ‘De Heidebloem’ elk jaar een prachtig en bijzonder vermakelijk toneelstuk op. U kunt rekenen op een heerlijke avond waarop u vanaf de eerste minuut kostelijk vermaakt wordt. Bij elke voorstelling is er een verloting.

Kijk voor meer informatie op de Website of Facebookpagina van Rederijkerskamer ‘De Heidebloem’.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!