‘T Praothuus

Het Praothuus in Valthe

Nieuws van het Praothuus

Afgelopen donderdag 12 september was dan eindelijk de aftrap van het Praothuus in Valthe. Na meer dan een half jaar praten was het moment daar om te zien of er in Valthe inderdaad animo is voor zo’n initiatief.
Zo’n kleine 20 Valthenaren schoven mooi op tijd aan voor een kop koffie/thee in de Schutrupszaal. Ze werden welkom geheten door coördinator Meike Klasens, die in het kort uitleg gaf over ontstaan en doel van het Praothuus. Waarna de dierenarts van Wildlands, Job Stompel, over zijn veelomvattende baan vertelde en zijn boeiende dagelijkse bezigheden t.b.v. de ongeveer 4000 dierentuindieren. Met mooie plaatjes en bijzondere en grappige anekdotes.

Op 10 oktober zal Joep Mittelmeyer van de historische vereniging oude beelden tonen van Valthe. Op 24 oktober is er een quiz van Geert Warrink.
Lijkt u dit ook leuk, u bent op bovenstaande data vanaf 10.00 uur van harte welkom in het Praothuus in Ons Dorpshuis. Als vervoer lastig is kunt u onderstaand nr. bellen, dan halen we u op.
Ook voor nadere informatie: MeikeKlasensProathuusValthe@outlook.com, tel: 0612481386. Bij geen gehoor: 0648488880 (Eefje Warrink).


Om de week wordt er op Donderdagochtend van 10.00 uur tot 12. 00 uur ‘T Praothuus georganiseerd. De data vindt u terug in de agenda op de site.

Naar aanleiding van een enquête in het dorp anderhalf jaar geleden bleek dat een grote groep Valthenaren behoefte heeft aan (meer) onderling contact. Daarop is een werkgroep in het leven geroepen die hiermee aan de slag is gegaan.
Het resultaat is het Praothuus, een laagdrempelige inloop voor Valthenaren waar, onder het genot van een gratis kop koffie of thee, gezellig met elkaar gepraat kan worden.
Iedereen uit Valthe, jong of oud, samen of alleen, man of vrouw, kan hieraan meedoen.
Het doel is andere mensen in het dorp (beter) leren kennen en daardoor het sociale netwerk verbreden.
Verder is het de bedoeling om geregeld iemand uit te nodigen om bepaalde thema’s te bespreken. Zo zal de eerste keer de dierenarts van Wildlands komen om interessante verhalen te vertellen over de dieren daar. Andere mogelijke onderwerpen zijn: de Drentse taal, foto’s of films over Valthe in vroegere tijden, een (pub)quiz of muziek.
Bezoekers kunnen uiteraard zelf aangeven waar de behoefte ligt als het gaat om activiteiten.

Mensen die meer over Praothuus willen weten kunnen contact opnemen met Meike Klasens via meikeklasensproathuusvalthe@outlook.com of telefoon 06-12481386.


Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

error: Content is protected !!