Pilot (half)jaarlijks overleg Gemeente Borger-Odoorn

In het voorjaar van 2019 is er een overleg geweest met medewerkers van de afdeling Groen van de gemeente Borger-Odoorn.  Leidinggevenden, medewerkers van de dienst Groen, gebiedscoördinator Jacob Rijnberg en leden van Plaatselijk Belang Valthe hebben in een plezierig overleg de dingen die goed en iets minder goed gingen tegen het licht gehouden en besproken. Hieruit volgde op korte termijn positieve acties. Dit gaf energie om dit proces in 2020 te herhalen met het doel om dit te gaan continueren in de toekomst.

In de notulen kunt u zien waarover gesproken is en ook wat de kaders zijn waarbinnen we moeten werken.

Heeft u aanvullingen op dit proces of wilt u eventueel deelnemen aan het verbeteren van situaties binnen ons dorp? neem a.u.b. contact op met het secretariaat;  plaatselijkbelang@valthe.nl

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

error: Content is protected !!