Oud Valthe – Afgerond

Dit project is inmiddels afgerond. Verschillende tuinen zijn veranderd in samenwerking met IVN Borger-Odoorn. Op de subpagina ‘Biodiversiteit‘ van ‘Bijzonder Valthe‘ kunt u hier meer over lezen.


Tijdens een inventarisatie door bewoners van Valthe die in 2015 is gehouden op initiatief van Karakteristiek Groen Valthe kwam als eventueel verbeterpunt naar voren het terugbrengen van de oude sfeer van het westelijk deel van Valthe, met zijn boerderijen de bakermat van het Dorp Valthe.

Dit signaal is overgedragen aan en opgepikt door Plaatselijk Belang Valthe. In 2016 zijn onderhandelingen geweest met gemeente en provincie, maar helaas waren er toen geen financiële middellen om dit project ten uitvoer te brengen.

Begin 2017 hebben we, samen met Landschapsbeheer Drente en de gemeente Borger-Odoorn, toch de draad weer kunnen oppakken en dit heeft tot resultaat dat december 2017 een start gemaakt gaat worden met gesprekken met bewoners van oud-Valthe om in het voorjaar van 2018, voor degene die belangstelling hebben, eventuele aanpassingen in tuinen toe te passen.

Dit mede mogelijk gemaakt door subsidies van gemeente, provincie en de Hunzecommissie.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!