Werkgroep Onderduikershol

Werkgroep Onderduikershol:

Plaatselijk Belang Valthe
  • Ina van Klinken
  • Rinus van Venrooij 
Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk
  • Anita Mensing-Westerink
  • Jan-Dick van Wijk
  • Henk van der Veen (Dorpsbelangen Klijndijk)
Gemeente Borger-Odoorn
  • Jacob Rijnberg
Staatsbosbeheer
  • Geerling Kruidhof

Laatste nieuws:

Januari 2020:

Plannen gepresenteerd bij de Spek en Bonen Tocht 4 januari 2020:

Genoeg geld voor renovatie Onderduikershol Valthe. Klik hier voor het artikel op www.rtvdrenthe.nl.

December 2019:


Renovatie Onderduikershol op RTV Drenthe:

Het onderduikershol in het Valtherbos bij Valthe gaat op de schop. De renovatie is nodig omdat het hout verrot is. “Voor een groot deel was het hout zo weggerot, dat het niet meer veilig was om het onderduikershol te betreden. Daarom hebben we vorige week een deel van het hout weggehaald, om het voor nu weer veilig toegankelijk te maken”, zegt Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe.

Beton
Van Venrooij vertelt dat het oude hol helemaal weggehaald wordt. “We bouwen het dan met duurzamere materialen weer op. Zo krijgt het nieuwe onderduikershol betonnen keerwanden.” Vervolgens wordt het beton weer bekleed met hout, voor de uitstraling. 

Plaatselijk Belang Valthe is nu bezig met het aanvragen van subsidie voor het project. In totaal is zo’n 60.000 euro nodig. Voorzitter Van Venrooij heeft er alle vertrouwen in dat het bedrag bij elkaar geharkt wordt. “En anders, dan hebben we een uitdaging.”

Van twee naar één
Op dit moment zijn er overigens twee holen: een mannen- en een vrouwenhol. Het kleinere vrouwenhol zal worden leeggehaald en niet meer worden opgebouwd. Er blijft dus één onderduikershol over in het Valtherbos. “Zodat we kunnen blijven herdenken wat hier gebeurd is in de oorlog.” In totaal zaten zestien mensen ondergedoken in het Valtherbos. Zij overleefden het allemaal.

75 jaar bevrijding
Het onderduikershol moet voor mei komend jaar af zijn. Dan wordt in het hele land herdacht dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd. Ook bij het onderduikershol in het Valtherbos wordt elk jaar stilgestaan bij de verschrikkingen van de oorlog, met onder meer een stille tocht naar het monument. Na de renovatie moet het onderduikershol er weer minstens dertig jaar tegenaan kunnen.

Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe (Foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

bron: RTV Drenthe 24 september 2019


Het onderduikershol in het Valtherbos is voor twee jaar terug daar waar nodig gerepareerd en de beplanting is hersteld. Echter we moeten rekening houden met het feit dat we binnenkort toch wel rigoureus aan de slag moeten om het veilig te houden voor bezoekers.

Daarom zijn we in gesprek met Staats Bos Beheer (SBB), Gemeente Borger-Odoorn, Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk en Dorpsbelangen Klijndijk om te kijken hoe we het hol kunnen behouden voor de toekomst. Het gesprek met SBB gaat over wat mag en kan in het bos, wat betreft de gemeente gaat over het over de bekostiging en met het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk en Dorpsbelangen Klijndijk gaan we praten over een manier om dit gezamenlijk aan te vliegen.

Na het bespreken van de mogelijkheden (kaders waarbinnen we moeten blijven) willen we graag een werkgroep samenstellen om plannen te maken hoe we dit gaan doen. Een aantal mensen zijn al benaderd maar heeft u belangstelling om mee te praten graag! Geef het even aan richting het secretariaat van Plaatselijk Belang Valthe. Email: plaatselijkbelang@valthe.nl

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!