Energie Coöperatie Valthe

Voor meer informatie: info@ecvalthe.nl – Voorzitter: : Oene Zwittink, 06-42488375


Energie Coöperatie Valthe

Noteer de bewonersavond 29 januari 2020

Heeft u interesse in energieadvies over de verduurzaming van uw huis? Wilt en kunt u certificaten kopen in zonnepanelen op een groot dak om zo te kunnen bijdragen aan de vergroening van uw energieverbruik? Wat denkt u ervan om over een paar jaar over te stappen van aardgas op waterstof als brandstof voor uw CV ketel? Zijn kleine windmolens ook een optie, zo ja waar dan? En wat denkt u van een zonnepark op landbouwgrond om die waterstof te maken? Er is veel waar we uw mening over willen horen vóór we keuzes maken voor de verduurzaming van de energievoorziening van Valthe. Noteer dus de bewonersavond in uw agenda. Kom op 29 januari om 20u naar Ons Dorpshuis!

Valthe warm op waterstof?

Hoe krijgen we onze oudere woningen van het gas af? Zonnepanelen op dak of carport, zwaar isoleren, vloerverwarming erin, zonneboiler, koken op inductie en een warmtepomp met één tot drie boringen in de tuin van zo’n 80m diep? Totale kosten voor een vrijstaande woning waarschijnlijk tussen de 30.000 en 50.000 euro… Het kan eenvoudiger wellicht. En met minder aanpassingen bij u thuis.

Hoe? Waterstof gebruiken. Als waterstof door het bestaande gasnet naar je CV-ketel stroomt, kun je het huis verwarmen zoals je dat gewend bent. Vloerverwarming en een dik pak isolatie aanbrengen, is dan geen harde eis. Immers, de waterstof wordt duurzaam geproduceerd, dus iets meer verbruiken kan. Vervang op dat moment je CV-ketel door een waterstofketel en je bent klaar. O ja, en natuurlijk nieuwe branders in je gasfornuis, als je nog niet op inductie kookt.

Hoe komen we aan die waterstof? Een zonnepark levert groene stroom. In een gasproductie eenheid wordt hier waterstof mee gemaakt. Water wordt daar electrisch gesplitst in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt opgeslagen in een tank en wordt het bestaande gasnet ingeleid. Een groot voordeel is dat we de waterstof, en dus het teveel aan stroom, kunnen opslaan voor gebruik ’s nachts en op donkere dagen. En dat we het zonnepark niet persé hoeven aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Het gasnet ingeleid? Ja, het kan zo geregeld worden dat er in bepaalde clusters woningen geen aardgas meer komt maar óns waterstof gas. Moeten we natuurlijk in nauw overleg met de beheerder van het gasnet doen, mag ook niet zomaar.

Minder aanpassingen in je woning? Je huis isoleren en energie besparen is altijd zinvol. Immers, ook waterstofgas zal aanzienlijk duurder zijn dan ons huidige aardgas. Een andere CV-ketel en soms andere branders in je gasfornuis. Verder hoef je bij het gebruik van waterstof in je huis weinig extra kosten te maken. Buiten je huis, collectief voor Valthe, moet er wel het nodige gebeuren. Het zonnepark, de gasproductie en de opslagtank kosten flink geld.

Als we Proeftuin Valthe Aardgasvrij worden, krijgen we extra subsidiegeld om de mogelijkheden en de kosten van het gebruik van waterstof te laten onderzoeken. Uiteindelijk doen we het natuurlijk alleen als blijkt dat onze energie uit waterstof niet duurder van wordt dan andere duurzame alternatieven.Dit realiseren gaat nog jaren duren. In die periode kunnen we met zijn allen zorgen dat onze woningen goed geïsoleerd worden, dat we energiezuinige apparaten en installaties gebruiken en dat we zoveel mogelijk groene stroom opwekken voor eigen gebruik. Heb je hier een mening over? Wil je de voors en tegens horen? Vraag je je af hoe dat allemaal geregeld moet worden? Kom naar de bewonersavond op 29 januari!

Subsidie aangevraagd voor 400 zonnepanelen op dak.

Het was hard werken, maar het is gelukt. Via een subsidieregeling die ook voor grote wind- en zonneparken wordt gebruikt, hebben we subsidie aangevraagd voor zo’n 400 zonnepanelen. Op het dak van de schuren van de maatschap Smegen-Vanderveen aan de Schaapskuilweg. Geert Jan en Teresa boeren al jaren zo duurzaam mogelijk en willen nu op deze manier Valthe graag helpen om meer groene stroom op te wekken. Geweldig! We vragen SDE+ subsidie aan, dat levert de coöperatie zo’n 1,5 ton aan subsidie op in 15 jaar tijd. Bovendien is het voldoende als Valthenaren 20% van de investering inleggen, de andere 80% wordt dan ingebracht via leningen, terwijl wij wél de zeggenschap over het geheel hebben. Met iedere euro die je inlegt, regel je dat er vijf euro geïnvesteerd wordt. Half februari horen we of de subsidie verleend wordt.

Heeft u een groot dak voor zonnepanelen?

Meldt u bij ons als u eigenaar bent van een groot dak waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. U helpt uw dorpsgenoten ermee en financieel wordt u er niet minder van.


De Energie Coöperatie Valthe streeft ernaar dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en distributie van duurzame energie. En dit op een wijze die betaalbaar is voor iedereen. Wij vergaderen iedere tweede woensdag van de maand, om 20u, bij één van de leden thuis. U bent altijd welkom, stuurt u een email als u erbij wilt zijn. Als u voortaan onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur ons dan ook een email. Ons emailadres is info@ECValthe.nl Ook kunt u bellen met de voorzitter, Oene Zwittink, via 06-42488375


Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!