Energie Coöperatie Valthe

Voor meer informatie: www.ecvalthe.nl


Energie Coöperatie Valthe

De Energie Coöperatie Valthe streeft ernaar dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en distributie van duurzame energie. In 2030 stoten de woningen in Valthe geen CO2 meer uit. We regelen dit samen, coöperatief. Op een wijze die betaalbaar is voor iedereen.

Voor €10,- per jaar steunt u ons als lid, u ontvangt dan ook onze nieuwsbrief iedere maand. Meldt u aan via onze website www.ecvalthe.nl .

Wij vergaderen op de tweede woensdag van de maand, om 20:00 uur in Ons Dorpshuis, met uitzondering van juli en augustus. U bent van harte welkom om erbij te zijn.

Bestuursleden:

 • Oene Zwittink, voorzitter/secretaris a.i.
 • Jur de Pauw, bestuurslid techniek
 • Juriaan Moesker, penningmeester
 • Renske Bouman, kandidaat bestuurslid communicatie

Contactgegevens:

 • Adres: Schoolstraat 11, 7872 PC Valthe
 • Email: info@ecvalthe.nl
 • Telefoon: 0591-201644
 • Mobiel: 06-28547501
 • Website: www.ecvalthe.nl

Inschrijvingen:

 • KvK nummer: 75637286
 • IBAN: NL69 TRIO 0788 7842 69
 • Aangesloten bij De Drentse KEI en EnergieSamen (incl. Buurtwarmte en HOOM)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!