Dorpsvisie 2020-2030

Geachte dorpsgenoten,

Bijgaand de dorpsvisie voor 2020 – 2030 zoals de leden van het bestuur, ondersteund door informatie vanuit de dorps-enquête en de resultaten van de werkgroepen, die zien.
We zijn erg benieuwd naar uw reactie en uw zienswijzen en verzoeken vriendelijk deze door te geven aan het secretariaat van Plaatselijk Belang Valthe zodat we die opmerkingen kunnen meenemen in deze visie .

Alvast hartelijk dank.

Hartelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Valthe

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

error: Content is protected !!