Dorpsbeleving – Afgerond

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hieronder vindt u het rapport en de presentatie van het rapport. U kunt de rapporten downloaden of online bekijken. :

Rapport Belevingsonderzoek Valthe

Powerpoint Presentatie Belevingsonderzoek Valthe


Dorpsbelevingsonderzoek: Wat houdt het in?
In november en december (2017) wordt er een Dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd in Valthe. Dat geeft ons de kans om een goed onderbouwde ‘dorpsagenda’ op te stellen in het eerste half jaar van 2018. Waar willen we naartoe met Valthe? Wat willen we verder verbeteren? Welke dingen die nu hartstikke goed gaan, willen we vasthouden in de toekomst? Hoe gaan wij inspelen op grote veranderingen die om ons heen optreden?

De uitvoering van het onderzoek ligt in handen van studenten van de studierichting ‘Management van de Leefomgeving’ van de Hogeschool Van Hall-Larenstein in Leeuwarden. Zij worden begeleid door docenten van de hogeschool en door medewerkers van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). De hogeschool en de BOKD voeren dit soort onderzoeken al 15 jaar uit, met de kwaliteit en de doordachte aanpak zit het dus wel goed.

Wat u ervan gaat merken? De studenten komen bij u langs om een vragenlijst af te geven. Het is de bedoeling dat één van de leden van uw huishouden de vragen binnen een paar dagen beantwoordt. U kunt de ingevulde lijst dan op een centraal punt inleveren. De studenten verwerken de resultaten, die worden gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst, waarschijnlijk in januari. Daarna gaan wij (Plaatselijk Belang Valthe) op grond van deze resultaten voorstellen uitwerken voor de nabije toekomst, de dorpsagenda. Ook daar wordt u natuurlijk weer bij betrokken.

De Werkgroep Dorpsagenda Valthe bestaat uit: Albert Kuipers en Geert Warrink namens het Dorpshuisbestuur, Nils Verdwaald en Oene Zwittink namens het bestuur van Plaatselijk Belang, Henriet Kamies-Germs, Jan van der Heide, Klaas Rengers, Richard de Groot, Jan Eefting, Jan van Gerwen en Jurriaan Moesker.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!