Dorpsagenda


Dinsdag 25 september 2018 was de officiële aftrap van de vier werkgroepen die aan het werk gaan met de thema’s:

  • Verenigingen, Kinderen en Jeugd;
  • Hoofdstraat en Groen;
  • Sociaal Beleid;
  • Wonen en Duurzaamheid.

Deze werkgroepen van elk ongeveer 6 – 10 dorpsbewoners gaan samen met hun coordinatoren uit de kerngroep aan het werk om binnen de genoemde thema’s concrete plannen te maken om deze begin 2019 aan u te presenteren.

We schatten in dat we februari 2019 weer een grote bijeenkomst in Ons Dorpshuis gaan plannen om u te informeren en de gemaakte plannen aan u voor te leggen. Na deze bijeenkomst, waarin uw adviezen nog meegenomen kunnen worden, passen we de gepresenteerde plannen daar waar nodig aan en gaan we proberen ze te verwezelijken.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!