Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Coöperatief Duurzame Energie Valthe

Voor meer informatie: info@ecvalthe.nl – Voorzitter: : Oene Zwittink, 06-42488375


Energie Coöperatie Valthe

Op 24 september willen we met een groep bewoners discussiëren over de mogelijkheden voor het opwekken en opslaan van duurzame energie in en om Valthe. We discussiëren aan de hand van een professioneel bordspel hierover van de Hanzehogeschool, het We-Energy game. Als u mee wilt denken, kom dan de 24e naar Ons Dorpshuis, start om 20u. De resultaten hiervan nemen wij mee in onze voorbereiding van de bewonersavond op 6 november. Voor de duidelijkheid: we presenteren de 24e géén plannen en allerlei belanghebbende partijen zijn niét uitgenodigd. Het is een avond voor de Valthenaren, een gelegenheid om actief mee te denken over het verduurzamen van onze energievoorziening.
Oplossingen kunnen verschillen voor verschillende delen van Valthe. Biogas, kleine windmolens, zonnepanelen op grote daken, een klein zonnepark op land, waterstof, geothermie (aardwarmte), opslag van warmte in water en/of ondergronds: het zijn allemaal mogelijkheden.

Werkgroep CDEV is nu ‘Energiecoöperatie Valthe u.a.’
Op 20 augustus hebben drie leden van de Werkgroep CDEV van Plaatselijk Belang Valthe de statuten ondertekend van de ‘Coöperatieve Vereniging Energiecoöperatie Valthe u.a.’, kortweg ‘Energiecoöperatie Valthe’. De eerste bestuursleden zijn: Oene Zwittink (voorzitter/ secretaris a.i.), Juriaan Moesker (penningmeester) en Jur de Pauw (bestuurslid Techniek). Dit bestuur moet natuurlijk uitgebreid worden.
Als alles goed gaat, kunt u met ingang van 1 januari volgend jaar lid worden. Natuurlijk kunt u zich eerder melden als vrijwilliger! Wij zoeken mensen die een paar uur per maand willen besteden aan onze communicatie. Rekenaars die makkelijk een businesscase (een overzicht van opbrengsten en kosten van een aanbod) kunnen opstellen. Goede onderhandelaars die collectieve inkoopdeals kunnen afsluiten – bijv. van zonnepanelen of isolatiemateriaal. Praktische doeners die een thema-avond kunnen organiseren of die energieadviseur willen worden. Iemand die het secretariaat wil doen. Heeft u een idee voor ons logo? Laat het weten.

De Energie Coöperatie Valthe streeft ernaar dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en distributie van duurzame energie. En dit op een wijze die betaalbaar is voor iedereen. Wij vergaderen iedere tweede woensdag van de maand, om 20u, bij één van de leden thuis. U bent altijd welkom, stuurt u een email als u erbij wilt zijn. Als u voortaan onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur ons dan ook een email. Ons emailadres is info@ECValthe.nl Ook kunt u bellen met de voorzitter, Oene Zwittink, via 06-42488375

Ondertekenen Statuten EC Valthe
Archief CDEV

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!
Copyright