Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Coöperatief Duurzame Energie Valthe

Voor meer informatie: werkgroepCDEV@gmail.com – Voorzitter: : Oene Zwittink, 06-42488375


De Werkgroep Coöperatief Duurzame Energie Valthe (CDEV)streeft ernaar dat Valthe in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied door de opwekking, opslag en distributie van duurzame energie. En dit op een wijze die betaalbaar is voor iedereen. Wij vergaderen iedere tweede woensdag van de maand, om 20u, bij één van de leden thuis. U bent altijd welkom, stuurt u een email als u erbij wilt zijn. Als u vanaf augustus onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur ons dan een email.

Zonnepanelen op grote daken

Op de laatste bewonersavond hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden van de huidige zogenoemde postcoderoos. Dit is een fiscaal aantrekkelijke regeling waarbij coöperatieleden ergens centraal in het dorp duurzame energie opwekken. Op een groot dak of op een klein stukje grond.Inmiddels weten we ook dat het electriciteitsnet in Drenthe in principe vol zit, maar er blijken toch wel mogelijkheden voor kleinere initiatieven van rond de 250 panelen.

Tijdens de laatste bewonersavond zijn een aantal suggesties voor locaties gedaan door de aanwezigen, zoals het dak van de school en dat van het appartementencomplex de Valtherschans. We zijn deze suggesties aan het onderzoeken en we overleggen met de eigenaren. We hopen u in een volgende dorpskrant en nieuwsbrief over de resultaten van deze gesprekken te kunnen vertellen. Mocht u nog andere mogelijkheden zien, laat het ons dan weten!

Fase 1 ‘Speur de Energieslurper’ afgesloten

Vierentwintig huishoudens hebben meegedaan met de eerste fase van de stekkeraktie van de Hanzehogeschool. Daarover heeft u in de vorige dorpskrant al kunnen lezen. Het was Leuk en verhelderend om te doen. Twee belangrijke conclusies: als u stroom wilt besparen, kijk dan eerst naar de apparaten die 24 uur per dag aanstaan, zoals koelkast, vriezer, waterbed, etc. En….vergeet het sluipgebruik niet , veel apparaten gebruiken toch nog stroom als ze uit staan, was de ervaring! Wilt u ook meedoen met deze aktie? Bij voldoende deelname organiseren we een tweede ronde na de zomer. Meldt u via bovenstaand emailadres of bij Klaas-Jan Vos.

Werkgroepleden gezocht voor organiseren Collectieve inkoop van materialen

Begin november willen we overeenkomsten hebben met een aantal liefst lokale leveranciers. Daarmee willen we zorgen dat Valthenaren flinke korting en andere voordelen krijgen bij de collectieve inkoop van zonnepanelen, isolatie van de woning, duurzame materialen voor een verbouwing, installatiematerialen en installatiediensten. We zoeken mensen die met diverse leveranciers willen onderhandelen en een paar goede deals voor ons willen afsluiten. De werkgroep die hieruit ontstaat, zal begeleid worden door Marjan Hendriks van Buurkracht en wordt natuurlijk ondersteund door het bestuur van EC Valthe.

Energieadviseurs en warmtescanners gezocht

Begin november willen we met een groep vrijwilligers starten met het doorlichten van woningen op warmtelekken met een warmtescanner. Als u mee wilt doen, krijgt u natuurlijk eerst een training in het gebruik van een warmtescanner. Ook als u op basis van uw kennis en ervaring energieadvies kunt geven aan inwoners van Valthe, horen we dat graag. Heeft u geen ervaring, kunt u zich ook melden. U krijgt dan een training via ons.

Andere energieleverancier?

Als Energiecoöperatie gaan we proberen een aantal voordelen voor u te regelen bij een grote energieleverancier. Onze coöperatie ontvangt van deze leverancier een kleine bijdrage om te helpen groene initiatieven van de grond te krijgen, als u overstapt naar deze leverancier. Als u geïnteresseerd bent in wat wij te bieden hebben, dan is het het overwegen waard om dit jaar niet over te stappen naar een andere energieleverancier. In plaats daarvan kunt u zich later aansluiten bij de regeling met de leverancier waarmee de coöperatie een overeenkomst gaat sluiten. Behalve groener willen we ook proberen een lagere prijs en betere voorwaarden te bedingen. Tijdens de tweede bewonersavond op 6 november zullen we het resultaat van onze gesprekken met grote energieleveranciers bekend maken.

Hoe gaan we verder?

We zijn in gesprek met diverse mensen en instanties over de vraag hoe we in Valthe het beste de opwekking, opslag en distributie van duurzaam opgewekte energie kunnen regelen. En over de kosten daarvan. Oplossingen kunnen verschillen voor verschillende delen van Valthe. Biogas, kleine windmolens, een zonnepark, waterstof, geothermie (aardwarmte), opslag van warmte ondergronds: het zijn allemaal mogelijkheden. Eind september willen we met een groep bewoners discussiëren over de mogelijkheden in en om Valthe. We discussiëren aan de hand van een professioneel bordspel hierover van de Hanzehogeschool, het We-Energy game. Als u interesse heeft om aan deze avond mee te doen, laat het ons weten.

Namens Werkgroep CDEV, Oene Zwittink
Archief CDEV

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!
Copyright