Bestuursleden

De bestuursleden stellen zich aan u voor.


Rinus van Venrooij – Voorzitter

Mijn naam is Rinus van Venrooij en binnen Plaatselijk Belang Valthe mag ik de voorzittersrol op me nemen.

Woonachtig vanaf 1990 in het mooie dorp Valthe met een uitzicht vanaf de Exloerweg richting het oosten waar je u tegen zegt! Voor een stedeling vanuit het woeste westen(Beverwijk) is een uitzicht bijna tot de windmolens in Duitsland iets geweldigs. De ruimte, plezierige woonomgeving en het beoefenen van onze hobby’s (paarden/schapen/kippen en grote tuin) geven nog steeds een prima gevoel.

Binnen het dorp hebben Désirée en ik onze twee zoons op een plezierige mannier kunnen opvoeden, activiteiten binnen de school, speeltuinvereniging hoorden daar natuurlijk bij.

Als werkomgeving had ik het Scheper Ziekenhuis te Emmen, afdeling receptie, waar ik in mei 2017 afscheid van moest nemen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Sinds 2014 binnen Plaatselijk Belang Valthe actief met het doel om gezamenlijk dingen die goed zijn voor het dorp op te pakken en te proberen die te realiseren, dit samen met bewoners en partners zoals b.v. gemeente en provincie. Al met al is het plezierig om de tijd die ik nu wat extra heb wegens het niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces in te zetten voor het dorp Valthe.


Oene Zwittink – Secretaris 

“Het gaat niet om mij, jullie zijn de beweging die ik mocht ondersteunen en jullie zullen de beweging voort moeten zetten (…..) de democratie slijt, ook die moet onderhouden worden.” De woorden Obama tijdens zijn afscheidsspeech. Woorden die me uit het hart gegrepen zijn. Al zou je dat misschien niet denken als je me – soms teveel – hoort praten en ik weer te weinig luister… Toch zal ik me kort voorstellen, met de nadruk op wat ik belangrijk vind.

Christine en ik wonen sinds eind 1999 in Valthe, in de Schoolstraat. Zónder kinderen en mét veel plezier! In het begin woonde ik ook nog als expat in de ICT in allerlei buitenlanden, tot voor kort reed ik iedere week naar Amsterdam voor mijn werk bij UWV en nu ga ik waarschijnlijk vaker dichter bij huis werken. Een poes die ergens nieuw komt, maakt steeds grotere kringetjes om zijn huis heen, bij mij worden de kringetjes steeds kleiner. Al dat werk buiten de deur, het vele reizen en nu mijn werk voor PB zou ik niet kunnen doen als Christine niet heel veel deed op de achtergrond. Waarvoor, nu eens publiekelijk, dank!

We leven in een tijd waarin mensen steeds minder contact hebben met elkaar. Individualisering, minder leden bij de verenigingen, meer virtueel. Wat is nog echt, wat vinden mensen echt belangrijk, wat is nep? Lopen er al virtuele trollen door Valthe? Ik ken van de 1200 Valthenaren er misschien 50. Ik hoop via PB te bevorderen dat we als inwoners van dit mooie dorp meer samen gaan doen. Samen feest vieren, sporten, film kijken, straat versieren gaat dit jaar gebeuren met 800 jaar Valthe. Maar ook al die kleine en grotere zaken die verbeterd moeten worden, moeten we samen doen. Samen met de mensen die een idee hebben hoe het beter kan, samen met de mensen die het aangaat, samen met de mensen die er wel degelijk wat van vinden maar die niet gewend zijn hun mond open te doen. Zo onderhouden we de democratie, op een leuke en motiverende manier.


Ferdinant Westen – Penningmeester

 


Peter Koers

 


Leffert Nijboer

 


Hans de Waal Malefijt

Mijn naam is Hans de Waal Malefijt, ik ben een van de vijf leden, ik zit vanaf 2015 in Plaatselijk Belang. Voorheen zat ik vanaf 2014 in de werkgroep Karakteristiek Groen Valthe.

Ik woon samen met Annemieke vanaf 2012 in  de Archeologische parel  van  Drenthe in Valthe.

Voorheen woonde wij in Gelderland. Ik ben werkzaam als ZZPer.  Mijn kennis ligt in de openbare ruimte.

Mijn hobby is fietsen, paardrijden en reizen.

Ik wil mijn steentje bijdrage in Valthe om gezamenlijk met bewoners dingen te regelen die goed zijn voor het dorp.


Nils Verdwaald 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf aan jullie allen voor
te stellen. Mijn naam is Nils Verdwaald, geboren in 1989, en samen met mijn vriendin woonachtig in Valthe.

Voor velen een nieuw gezicht in Valthe. Sommige kennen mij misschien van de
commissie 800 jaar Valthe. In die commissie werk ik met veel plezier aan de
verbintenis van het dorp door middel van Sport en spel en het mei feest.
Verder studeer ik nog aan de Hanzehogeschool in Groningen in de richting van
vastgoed. Volgend jaar start ik met mijn afstuderen en wat de toekomst ons
daarna brengt is afwachten. Zelf zie ik mij met ruimtelijke ordening aan de
slag gaan.

Binnen plaatselijk belang wil ik mijzelf en het dorp verder ontwikkelen en
de verbintenis blijven zoeken. Wil ik opzoek gaan naar de sociale contacten
onderling en iets voor het dorp kunnen betekenen.