Bijzondere Dieren en Biodiversiteit

Valthe heeft op archeologisch gebied veel te bieden, maar ook op het gebied van Flora en Fauna is Valthe bijzonder. In de subpagina’s vindt u meer informatie over de Knoflookpad, de Kamsalamander en de Biodiversiteit in Valthe.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

error: Content is protected !!