Vrije evangelisatie

 

Wij zijn een kleine gemeente, waar de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus centraal staat en de liefde de basis is van ons geloof. Wij belijden dat Jezus de Zoon van God is en wij prediken deze Jezus en dien gekruisigd. Onze naam zegt al dat we een onafhankelijke stichting zijn, die niet gebonden is aan enig instituut. Wij hebben allen één Here, één geloof en één doop. Op de eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal, waarin wij het sterven van de Here Jezus gedenken. Elke derde zondag van de maand drinken we gezamenlijk een kopje koffie. U kunt ons vinden aan de Hoofdstraat in Valthe op nummer 78.

We hebben elke zondag om 10.00 uur dienst.

Voor informatie kunt u terecht bij:

J. Zwart (tel. 0599-661728)
e-mail: janzwart@home.nl
www.vrije-evangelisatie.nl